Categories
News

อะไรคือการจัดฟัน Invisalign?

อะไรคือการจัดฟัน Invisalign? การจัดฟันใส Invisalign คือประเภทหนึ่งของการจัดฟันโดยใช้ชุดเครื่องมือใสเพื่อปรับให้ฟันเรียงตัวเข้าที่ชิ้นเครื่องมือของInvisalignจะถูกเปลี่ยนทุกๆ2-3 สัปดาห์แล้วแต่กรณีและคำแนะนำของทันตแพทย์ เครื่องมือแต่ละชิ้นถูกสร้างเป็นเฉพาะแบบเพื่อการปรับเรียงฟัน ซึ่งชิ้นเครื่องมือใสแต่ละชิ้นจะถูกคำนวณผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และออกแบบให้ฟันเคลื่อนตามที่ออกแบบไว้ เครื่องมือจัดฟันแบบใส(Aligner) จะถูกผลิตขึ้นจากต่างประเทศสำหรับการรักษาของคนไข้แต่ละท่านและจะมีความเฉพาะตัว ด้วยชุดเครื่องมือที่ต้องใส่ตามลำดับกล่าวคือ ไม่สามารถใส่เครื่องมือสลับชิ้นได้ และชิ้นเครื่องมือนี้ถูกออกแบบให้พอดีกับฟันคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ ซึ่งทันตแพทย์จะต้องวางแผนการรักษาสำหรับชิ้นงานให้แก่คนไข้แต่ละราย

Categories
News

เตรียมพร้อมสุขภาพฟัน ก่อนเข้ารับการจัดฟันในเด็ก

เตรียมพร้อมสุขภาพฟัน ก่อนเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ในปัจจุบันเด็กหลายคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน เนื่องจากละเลยในการทำความสะอาดช่องปากและฟันและบวกกับการที่เด็กชอบรับประทานของหวาน น้ำอัดลมหรือขนมต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ การเกิดฟันผุเป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยและส่งผลทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ โดนล้อ หรือแม้กระทั่งทำให้รับประทานอาหารได้ไม่เต็มที่

Categories
News

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี !

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ! การจัดฟันแบบใสนั้น มีวิธีและขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน แต่ก็มีผลลัพธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่แพ้การจัดฟันแบบอื่น

Categories
News

จัดฟันใส Invisalign ใช้เวลานานไหม?

จัดฟันใส Invisalign ใช้เวลานานไหม? โดยปกติการจัดฟันใสใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 12-18 เดือน ในกรณีผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ฟันก็สามารถเรียงได้อย่างสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ผู้รับบริการสามารถทราบระยะเวลาการรักษาเบื้องต้นหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว